REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego KidyB2B

§ 1. Informacje ogólne
 1. Sklep internetowy kidy-b2b.pl jest przeznaczony dla klientów biznesowych i obsługuje wyłącznie klientów z przyznanym statusem Hurtownika. Sklep internetowy zwany będzie dalej "Sklepem B2B".
 2. Właścicielem Sklepu B2B (dalej: „Sprzedający”) jest: KIDY Sp. z o.o. z siedzibą przy Kopijników 73B, 03-274 Warszawa,, NIP 5242903748, REGON 386553228.
 3. Magazyn Sprzedającego oraz jego biuro znajdują się pod adresem: Magazyn KIDY ul. Kopijników 73B; 03-274 Warszawa.
 4. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady sprzedaży w Sklepie B2B
 5. Złożenie zamówienia w Sklepie B2B jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 6. Oferta Sklepu B2B nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
 7. Sklep B2B może odstąpić od realizacji całości lub części zamówienia bez podawania przyczyny, lecz po wcześniejszym poinformowaniu o tym kupującego.
 8. Sklep B2B jest przeznaczony do dokonywania zakupów hurtowych, do dalszej odsprzedaży.
 9. Klientem Sklepu B2B może być jedynie firma posiadająca numer NIP.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się obowiązujące od chwili opublikowania ich na stronach internetowych Sklepu B2B.
§ 2. Oferta
 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w Sklepie B2B w momencie składania zamówienia.
 2. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta.
 3. Dokładamy starań, aby informacje zawarte na stronach Sklepu B2B były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie są one gwarantowane w jakikolwiek sposób. Zamieszczone zdjęcia i opis mają za zadanie przybliżyć wygląd oferowanych produktów i mogą różnić się w szczegółach od oryginałów np. kolorami.
 4. Ceny podawane w Sklepie B2B mogą ulec zmianie.
 5. Promocje i rabaty nie łączą się, co oznacza, że w przypadku oferty specjalnej klient może skorzystać z jednej usługi promocyjnej (rabat klienta albo promocja w Sklepie B2B).
§ 3. Zamówienia i realizacja

 1. Sklep B2B dołoży wszelkich starań, aby wysyłki zamówień złożonych do godziny 12.00 w dni robocze były realizowane tego samego dnia roboczego, jednak uzależnione to będzie od możliwości obsługi magazynu. Zamówienia złożone po 12.00 w dni robocze wysyłane będą kolejnego dnia roboczego lub w najbliższym możliwym, wskazanym przez Sklep B2B terminie.
 2. Dostawa na terenie całego kraju odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich zgodnie z regulaminem firmy przewozowej.
 3. Planowane terminy dostaw to 1 dzień roboczy od momentu nadania paczki. Sklep B2B nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie tego terminu przez przewoźnika.
 4. Zamówienia mogą być odbierane osobiście z magazynu po uprzednim umówieniu takiego odbioru telefonicznie lub e-mailowo z obsługą Sklepu B2B w ustalonym ze Sklepem B2B terminie.
 5. Warunkiem niezbędnym do realizacji zamówień w Sklepie jest rejestracja w panelu hurtowym pod adresem kidy-b2b.pli uzyskanie statusu Hurtownika.
 6. Składanie zamówień w panelu hurtowym powoduje generowanie automatycznych wiadomości e-mail przesyłanych do Klienta.
§ 4. Formy płatności
 1. Możliwe są następujące formy płatności:
  1. przelewem na rachunek bankowy
  2. przelewem bankowym z odroczonym terminem płatności
 2. Sklep nie realizuje przesyłek za pobraniem.
§ 5. Reklamacje i zwroty
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu B2B względem Hurtownika, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacja może zostać złożona:
  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hurt@kidy.pl
  2. pisemnie na adres biura Sklepu: MAGAZYN KIDY ul. Kopijników 73B; 03-274 Warszawa
 3. Zaleca się podanie przez Hurtownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi powyższe mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Zaleca się składanie reklamacji w formie wskazanej przez Sklep B2B
 5. Wszystkie sprzedawane w Sklepie B2B towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera.
 6. Sklep B2B nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera bądź dystrybutora towaru
 7. Reklamacje posprzedażowe (zakupiony przez Hurtownika towar został odsprzedany i trafił do konsumenta) kierowane mogą być do Sklepu B2B wyłącznie za pośrednictwem Hurtownika, który dokonał zakupu. Reklamacja posprzedażowa musi opierać się o aktualną formę przyjmowania reklamacji posprzedażowych.
 8. Reklamacje przedsprzedażowe (po dostawie towarów ze Sklepu B2B do Hurtownika) przyjmowane będą wyłącznie w okresie do 72h od momentu przyjęcia towarów przez Hurtownika. Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady, Hurtownikowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą, wymiany na nowy egzemplarz pozbawiony wad, bądź zwrotu pieniędzy.
 9. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera.
 10. Hurtownik ustali ze Sklepem B2B sposób i koszt transportu reklamacji do Magazyn KIDY ul. Kopijników 73B; 03-274 Warszawa
 11. Reklamacje przedsprzedażowe i posprzedażowe dostarczane są do Magazyn KIDY ul. Kopijników 73B; 03-274 Warszawa na koszt Hurtownika. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji KIDY Sp. z o.o. zwraca koszt dostawy, ale w wysokości obliczonej o średnie wartości usługi transportowej zastosowanej do odesłania reklamacji.
 12. KIDY Sp. z o.o. nie przyjmuje reklamacji które mogą wynikać z rozbieżności spowodowanych np. różnymi ustawieniami monitorów (różnica w kolorach i nasyceniu barw).
 13. Zwroty nie są przyjmowane.
 14. Wszelkie braki i niezgodności towaru z fakturą należy zgłaszać w ciągu 72h od otrzymania przesyłki z KIDY Sp. z o.o. Po tym terminie reklamacje dotyczące zgodności faktury z otrzymanym towarem nie będą uwzględniane.
 15. Wszystkie przesyłki prosimy kierować na adres biura Magazyn KIDY ul. Kopijników 73B; 03-274 Warszawa